Pino Daniele — Basta 'Na Jurnata E Sole letra e tradução

A página contém a letra e a tradução em português da música "Basta 'Na Jurnata E Sole" de Pino Daniele.

Letra

Je te vulesse dà
tutt’e penziere e chi a matina va a faticà
pe te fà capì
pecchè se dice sì
Je te vulesse dà
tutt’e strade d’o munno pe te fà cagnà
e spusta 'e culure senza aver paura
e basta na jurnata 'e sole
e coccheduno ca te vene a piglià
e basta na jurnata 'e sole
pe putè parlà Je te vulesse dà
un po' di luce in una stanza pe te fà tuccà
senza cadè pe te fa sapè
je te vulesse dà
tutto chello ca riesco a inventà
pe te fà ridere accussì
pe me fa sentì
pe me fa capì
Ma basta na jurnata 'e sole…

Tradução da letra

Je te vulgar Dada
tudo é penziere e quem em matina vai a problemas
Fazemos assim.
sin if he says yes
Je te vulgar Dada
todas as estradas de o munno PE Te FA cagnà
e espelta e culura sem medo
e apenas na jurnata e sun
e o coccheduno ca Te vem a piglià
e apenas na jurnata e sun
pe puè parla Je te vulesse Dada
um pouco de luz numa sala faz-te tucca
sem cair, faz-te saber
je te vulgar Dada
tudo o que posso inventar
faz-te rir.
pe fa sentì
eu entendo.
Mas basta na jurnata e sun…