KaCeZet & Fundamenty — Mistrz! letra e tradução

A página contém a letra e a tradução em português da música "Mistrz!" de KaCeZet & Fundamenty.

Letra

Zujesz się dobrze dziś
Jakbyś nabierał sił
Możesz dalej iść
Czujesz się dobrze dziś
Dziś, czujesz się jak mistrz
Ty…
Czujesz się dobrze dziś
Jakbyś nabierał sił
Możesz dalej iść
Czujesz się dobrze dziś
Dziś, czujesz się jak mistrz
Bo muzyka ma taką moc
Tylko musisz usłyszeć ją
Ona musi porwać totalnie twoją uwagę
Jeśli nigdy nie porywa no to słuchacz z ciebie żaden
Ale jeśli słuchasz tych mów
I w nich się zagłębiasz
Kiedy słowa, przekaz i rytm
Trafiaj do twego serca to oznacza, ze możesz czuć już
Jak poprawia się twój stan
Poprawia się twego nastroju stan
Musisz tylko słuchać tych nut
I odprężyć się, posłuchać tych nut
Oł, je, słuchać tych nut
I odprężyć się, posłuchać tych nut
Ty
Czujesz się dobrze dziś
Jakbyś nabierał sił
Możesz dalej iść
Czujesz się dobrze dziś
Dziś, czujesz się jak mistrz
Posłuchaj basu jak przyjemnie wibruje w twoim ciele
Troszeczkę basu, zobacz przyjacielu jak potrzeba nam niewiele
Swą uwagę skup
Do tej melodii możesz się zawęzić
I wraz z każdym kolejnym oddechem
Coraz głębiej się odprężyć
Jak chcesz!
Czujesz się dobrze dziś
Jakbyś nabierał sił
Możesz dalej iść
Czujesz się dobrze dziś
Dziś, czujesz się jak mistrz
Poproszę o chwilę uwagi, bo wiem, że to sprawi
Ze pogłębi się ten przyjemny stan
Poproszę o chwilę uwagi
Niech ten bas bawi was, w ten czas
Ty będziesz lepiej się czuć
Kiedy będziesz słuchać tych nut
Poczujesz słodki chillout i luz
Ty będziesz dobrze się czuć po tej piosence
I zapragniesz jeszcze więcej się czuć
Musisz tylko słuchać tych nut
I odprężyć się, posłuchać tych nut
Oł, je, słuchać tych nut
I odprężyć się, posłuchać tych nut
Czujesz się dobrze dziś
Jakbyś nabierał sił
Możesz dalej iść
Czujesz się dobrze dziś
Dziś, czujesz się jak mistrz
Ty…
Czujesz się dobrze dziś
Jakbyś nabierał sił
Możesz dalej iść
Czujesz się dobrze dziś
Dziś, czujesz się jak mistrz

Tradução da letra

Você está bem жуешь hoje
Como se pegar a força
Você pode continuar
Você está se sentindo bem hoje
Hoje você sente-se um mestre
Tu…
Você está se sentindo bem hoje
Como se pegar a força
Você pode continuar
Você está se sentindo bem hoje
Hoje você sente-se um mestre
Porque a música tem esse poder
Só você deve ouvi-la.
Ele deve prender a sua atenção
Se ele nunca rouba, o ouvinte de ti nenhum
Mas se você ouvir essas conversas
E você aprofundar
Quando as palavras, a mensagem e o ritmo
Isso significa que você já pode sentir
Como a sua condição melhora
Melhorando seu estado de humor
Você só precisa ouvir essas notas
E para relaxar, ouvir essas notas
Ol, comer, ouvir essas notas
E para relaxar, ouvir essas notas
Tu
Você está se sentindo bem hoje
Como se pegar a força
Você pode continuar
Você está se sentindo bem hoje
Hoje você sente-se um mestre
Ouça a baixo, como é agradável para vibrar em seu corpo
Um pouco de baixo, olha, amigo, como é pouco, precisamos de
Concentre sua atenção
Para este tom de toque, pode сузиться
E com cada seguido de inspiração
Mais profundo e mais profundo relaxar
Como quiser!
Você está se sentindo bem hoje
Como se pegar a força
Você pode continuar
Você está se sentindo bem hoje
Hoje você sente-se um mestre
Eu vou pedir um minuto de atenção, porque eu sei que ele vai fazer
A partir desta agradável de estado
Por favor, um minuto de atenção.
Deixe este baixo entretém-te, neste momento
Você vai sentir-se melhor
Quando você ouvir essas notas
Você vai sentir o doce chillout e luz
Você vai sentir-se bem depois desta canção
E você vai querer se sentir ainda mais
Você só precisa ouvir essas notas
E para relaxar, ouvir essas notas
Ol, comer, ouvir essas notas
E para relaxar, ouvir essas notas
Você está se sentindo bem hoje
Como se pegar a força
Você pode continuar
Você está se sentindo bem hoje
Hoje você sente-se um mestre
Tu…
Você está se sentindo bem hoje
Como se pegar a força
Você pode continuar
Você está se sentindo bem hoje
Hoje você sente-se um mestre